Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme konusu, Mesafeli Satış Sözleşmesi yapılmadan ve Tüketici ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce aşağıda temel nitelikleri ve tüm vergiler dahil toplam satış fiyat belirtilen mal(lar) ve hizmetlerin (ürün/ürünler) in satışı, teslimi ve yasal olarak yapılması gereken diğer bildirimler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince siz değerli müşterilerimizin önceden bilgilendirilmesidir.  https://www.tokdemirbilisim.com/ adresindeki internet sitemize vermekte olduğunuz sipariş için Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) yapmanız söz konusudur.

1-) Sitemizden sipariş konusu Ürün(ler)’in siz değerli Müşterimiz tarafından satın alınması ve sipariş/sözleşmenin kurulması ile ilgili teknik aşamalar ve adımlar, bilgi girişleri sırasındaki hataların belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar, siparişinizi onayladığınızda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz bu sayfaya (Ödeme ve Sipariş Onayı Sayfası) gelene kadar yaptığınız işlemleriniz sırasında ilgili sayfalarda karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek belirtilmiştir. Sitemizde siparişinizle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem düzeltilerek devam edilebilmektedir. Ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermeniz mümkündür. Varsa ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hatları için “info@tokdemirbilisim.com” e-posta adresi ile veya  “+90 258 263 63 30” numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

SATICI

Unvanı:

Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis:

0847023734100021

Adres:

Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:7/A Merkezefendi/Denizli

Telefon:

+90 258 263 63 30

E-posta:

info@tokdemirbilisim.com

 

 

ALICI

Ad – Soyad:

Adres:

Telefon

E-posta

 

2-) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü           :

Marka/Model                          :

Rengi                                      :

Adedi                                     :

Satış Fiyatı(KDV Dahil)        :

Kargo Ücreti                          :

Ödeme Şekli                           :

Teslimat Adresi                      :

Teslim Edilecek Kişi              :

Fatura Adresi              :

3-) CAYMA HAKKI KONUSUNDA ÖN BİLGİLENDİRMELER

3.1- Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

3.2-  Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

3.3- Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrıteslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esasalınır.

3.4- Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

3.5- Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

3.6- Cayma hakkının kullanılması için satıcıya posta, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

3.7- Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli alıcıya  iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

3.8- Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

4-) CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5-) ÖDEME KONUSUNDA ÖN BİLGİLENDİRMELER

 • Sitemizde Kredi Kartı ile sipariş kabul edilmektedir.
 • Tüketici Sözleşmeyi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)’in yukarıda belirtilen bedeli ve varsa ilave masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil edilir. Tüketicinin Ürün’ü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.
 • Teslimattan önce Ürün (ler)’in bedeli Şirketimize tamamen ödenmediği takdirde Şirketimiz, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün(ler)’i teslim etmeyebilir.
 • Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Şirketimize ödememesi veya ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından Şirketimize iade edilmelidir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketicinin Banka’ya haksız bir talimatından, itirazından veya herhangi bir kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. Şirketimizin iadeyi kabul etmeme, Ürün bedeli alacağına ilişkin kanuni takip dahil, Sözleşmeden doğan diğer tüm yasal hakları her koşulda saklıdır.
 • Bankalar ve Finansman Kuruluşları tarafından verilen kredi kartı, banka kartı, taksit kartı veya benzeri ödeme araçlarının sağladığı tüm imkanlar doğrudan ödeme aracını (kredi kartı ve benzeri) veren kuruluşun sağladığı kredili ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır. Tüketicinin yukarıda anılan ödeme araçlarını kullanması suretiyle gerçekleşen ve Şirketimizin Ürün(ler)’in bedelini tek seferde (defaten) veya parça parça (peyderpey) tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşmenin Tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Tüketici, ilgili kuruluşun uyguladığı faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümleri Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Şirketimizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Şirketimizin kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları taksitlerin ödenmemesi halinde Sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketicinin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

6-) TESLİMAT KONUSUNDA ÖN BİLGİLENDİRMELER

 • Sipariş verdiğiniz Ürün (ler) anlaşmalı olduğumuz Kargo firması ile teslim edilecektir. Adresinize teslimat  kargonun dağıtım ağıyla sınırlıdır. Teslimatı yapacak Kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde Ürün(ler)in bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.
 • Sipariş verilen Ürün (ler), yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile Tüketici’ye veya bildirdiği yukarıdaki adresteki üçüncü kişi/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. Varsa Tüketicinin ödeyeceği teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) yukarıdaki sipariş detaylarında açıkça belirtilmiştir.
 • Ürün (ler) teslimatı anında Tüketicinin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Şirketimiz adrese teslimat yükümlülüğü yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek Tüketicinin sorumluluğundadır. Ürün (ler), Tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda Tüketicinin Ürün (ler)i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün (ler)in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Şirketimize iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Tüketiciye aittir.
 • Ürün (ler)i teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün (ler)de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde teslimatı kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Ürün (ler) yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketiciye teslim zamanında teslimdir. Normal satış ve teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre içinde teslim edilmemesi söz konusu ise, Şirketimiz teslimat ile ilgili olarak Tüketiciyi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

7-) GÜVENLİK, GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İLETİŞİM, FİKRİ ve SINAİ MÜKLİYET HAKLARI’NA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRMELER

Tüketiciler tarafından Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Şirketimiz tarafından sistem altyapısında, bilgi ve işlemin niteliğine göre günümüzün teknik olanakları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Tüketicilere ait cihazlardan girildiğinde tüketiciler tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının sorumluluğu Tüketicilere aittir. Sitemizde iletişim güvenliği sağlanmakta, güvenli bağlantı sadece ödeme sayfasından değil sitenin bütününde kullanılmakta ve güvenli bağlantı olmadan siteye ulaşılmasına izin verilmemektedir. Sitemizde kredi kartı ödeme ara yüzüne girdiğiniz kart bilgileri sadece bankanıza iletmek için kullanılabilir, kesinlikle Şirketimize veri tabanına kaydedilemez. Ayrıca ilave güvenlik önlemi olan Sitemizde Kredi Kartıyla 3D güvenli (3D Secure) ödeme işlemi yapabilirsiniz. 3D güvenli işlemlerde bankanız tarafından açılan ayrı bir sayfada tek kullanımlık bir şifre sorulur. Bu şifre kredi kartınızın kayıtlı olduğu cep telefonunuza Bankanız tarafından gönderilir. Bankanız tarafından açılan bu ayrı sayfada size gönderilen tek kullanımlık şifrenizi belirtilen sürede girip onayladığınızda ödeme işleminiz tamamlanır.

Tüketiciler Sitemize üyeliği ve/veya alışverişleri sırasında edinilen bilgileri (veriler) Şirketimiz, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşları tarafından çeşitli ürün ve hizmetlerin sağlanması, her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama, üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari/sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, manyetik ve/veya kağıt ortamında arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen durumlarda güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve diğer şekillerde işlenebilir. Söz konusu veriler kanunen gereken durumlarda yetkili Merciler ve Mahkemeler ile paylaşılabilir.

Tüketicinin kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin (verilerinin), kişisel verilerin korunması, elektronik ticaretin düzenlenmesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisi ile ticari olan-olmayan iletişimlerin elektronik ve/veya diğer yöntemlerle kurulmasına onay ve izin verilmiştir.

Tüketiciler Şirketimize yukarıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımını ve işlemlerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Tüketicilerin bu konudaki açık bildirimleri doğrultusunda, kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya kendileriyle iletişimler yasal süre içinde durdurulur. Ancak hukuken saklanması gereken verilerinin muhafaza edilmesi ve hukuken mümkün olan gerekli veri işleme ve iletişimler (tüketicinin teslim edilmiş siparişinin olması, mevcut siparişinin olması, iade sürecinde siparişinin olması, geri ödeme için iletişim kurma zorunluluğu ve benzeri, ancak anılan örneklerle sınırlı değil) devam eder.

Tüketicilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin sahip olduğu haklar şunlardır; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemleri kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasını itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararını giderilmesini talep etme.

Sitemizde bulunan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen ve/veya tamamen kullanımına ilişkin bütün fikri ve sınai haklar ile bütün mülkiyet hakları Şirketimize aittir ve izin alınmadan hiçbir şekilde kısmen dahi olsa kullanılamaz. Şirketimiz yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitemizde yayınlandığı veya diğer yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

8-) DİĞER KONULARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRMELER

Tüketiciler sözleşme konusu Ürün(ler) e ilişkin varsa talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Şirketimize (Satıcı) bildirebilir. Müşterilerimizin mutluluğu bizim için önemlidir. Şirketimiz haklı talep ve şikayetleri titiz bir şekilde değerlendirip mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturur. Tüketiciler dilerse, çözüme bağlanması mümkün olamayan talep ve şikayetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendilerinin veya Satıcının yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ne veya parasal sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ne başvurabilir.

Sitemizde onaylayarak kabul etmeniz durumunda, İşbu ön bilgilendirme metni ve mesafeli satış sözleşmesi, şirketimizin yasal sorumlukları gereği azami üç yıl boyunca muhafaza edilecektir.

Tüketiciler, onaylamaları halinde Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile yukarda detaylı olarak belirtilen bütün konularda önceden bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İş bu Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki bütün açıklamalar ve bilgiler Tüketiciler tarafından Sitemizde onayladığı andan itibaren geçerlidir ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketiciler tarafından kabul edildiğinde Şirketimiz (Satıcı) ve Tüketiciler (Alıcılar) arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

 

Saygılarımızla,

Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.